Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling onsdag d.26. Maj 2021
kl. 19.00 i Nykøbing Mors Roklub

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand, jfr.§ 14  Arne Dalgaard (modtager genvalg)
7. Valg af den øvrige bestyrelse, jfr. § 14
på valg: Kaj Åge Kristensen (modtager ikke genvalg)
Jytte Kristensen (modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisor
9. Valg af permanente udvalg (inrigger og kajak udvalg)
10. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,
skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen,
og disse forslag optages i dagsordenen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen
Nykøbing Mors Roklub

Generalforsamling for Roklubbens veninder

Generalforsamling og hygge i Roklubben for Roklubbens veninder

den 29.05.21 kl. 17:00

I medbringer en genstand ny som gammel. Genstanden kommer på auktionen som afholdes, når
den formelle generalforsamling er gennemført. Pengene fra auktionen tilfalder Roklubbens
veninder
Kl. 17:00 er der generalforsamling.
Dagsordenen er følgende:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Regnskab ved kasserer Anne
4. Valg: Birthe, formand er på valg og genopstiller – Anne kasser er på valg og genopostiller.
5. Eventuelt
Kontingent for medlemskab er 100,- pr. år som skal indbetales senest den 22-05-2021 på:
Reg. nr.: 7754 konto nr.: 1370027. Husk at skrive dit navn ved betaling.
Efter generalforsamlingen er der spisning med bindende tilmelding.
Menu i år er:
Tapas fra cafe Sult.
Desuden serveres kaffe/te og Anne Maries hjemmebag
Pris for menuen er 150,- som indbetales sammen med kontingentet.
Der kan købes vand, øl og vin til meget rimelige priser.
Husk kontanter til auktionen.
Vel roet Birthe, Anne, Anne Marie, Inger og Jytte

Kajak kursus

Havkajak

Der vil blive afholdt havkajak begynder kursus
d.8-9 maj 2021, fra kl.8.30-ca 16.00, begge dage.
Der vil være informationsmøde d. 28 april kl 19.00, hvor der vil blive orienteret om kursets forløb, fornuftig påklædning forplejning, kajakker, lokaler, samt præsentation af Simon og Jan, som står for undervisningen.
Kursusgebyr vil være 1600,00 kr. som inkluderer medlemskab af Nykøbing Mors Roklub, indtil 1. april 2022, samt forplejning under kurset. (betales ved tilmelding)
Sidste tilmelding vil være på info mødet, d.
28. april
tilmelding/information, på mobil: 22437400, som besvares af
Claus Priess Sørensen

Kajakdåb

Kajakdåb så fik vi døbt de 2 nye kajakker
som er sponsoreret af
Inger og Asger Mathiassen Fond

 

 

 

Flot bord med champagne,
kransekage og hjemmebag.

 

 

svømning

Mandag 21. oktober starter svømning vi har svømmehallen fra kl. 19.30 til kl. 20.30.

Som noget nyt har vi også svømmehallen tirsdag eftermiddag kl. 15.00 til kl. 16.00 første gang tirsdag d. 22. oktober.

Alle er velkommen ungdomsroer betaler et engangsbeløb på 100 kr.
som dækker indtil jul, senior gir 20 kr. pr. gang.

 

Ændring af rotider

Da det bliver meget tidlig mørk, ændrer vi trænings tider
fra og med tirsdag den 8. oktober ændres rotiderne fra kl. 18.00 til kl. 17.30 .
Det vil sige at man er klar til at komme på vandet kl. 17.30,
inrigger roer som først kommer lige til kl. 17.30 må gerne give besked om at de kommer, så der kan stilles bådhold.

Rengøringsplan uge 17 til 35

rengøring

 

uge

Køkken/stue Entre/toilet Herreomkl. Motionsrum
 

17

Ida Conny W Finn Z Jytte Z
18

 

Line Peter A Peter A Michael
 

19

Ingeborg Lisbeth Kurt frivillig
 

20

Anne Ditte Henning  
 

21

Anne Marie Lone Claus  
 

22

Bente K Conny K Steen G frivillig
 

23

Conny W Ida Finn S  
 

24

Kirsten Marie Ivan  
 

25

Lise Conny W Jan frivillig
 

26

Line Peter A Simon  
27

 

Bente F Anne Marie Steen A  
 

28

Leni Gertrud Martin frivillig
 

29

Anne Ditte Henning  
 

30

Ida Conny W Finn S  
31

 

Conny K   Ivan frivillig
 

32

Jytte Z Bente K Finn Z  
33

 

Conny W Ida Jan  
 

34

Leni Gertrud Martin  
 

35

Hanne N Lise Simon frivillig

Havkajak kursus

Der vil blive afholdt havkajak begynder kursus d. 11-12 maj, med start begge dage kl. 8.0 til ca. 16.00
Onsdag d. 24 april kl. 19.00 er der orienteringsmøde, hvor vi oplyser om de praktiske forhold, angående påklædning, mad, pris, osv. i
Nykøbing Mors Roklub.
Har du interesse i tilbudet, er der mulighed for en lille lektion i
vand tilvænning i kajak, i Jesperhus Badeland, mandag d. 18 og 26.marts, kl. 19.30-20.30. Pris 20 kr. bare mød op hvis du har lyst.
Tilmelding til kurset, eller hvis du har spørgsmål, kan foregå til:
Claus Priess Sørensen: Mobil 22 43 74 00

Opskrifter

Fremover er der mulighed for at få opskrifter
på de fantastiske retter som bliver serveret i Roklubben
Henven jer enten til den der har lavet maden eller mig
og vi vil forsøge at glæde alle.

Kalender

Planlagte aktiviteter ligger under punktet kalender.
Har I noget som I synes skal på, så skriv det til mig, og jeg vil prøve
at holde den opdateret.

Med Venlig Hilsen
Jytte Kristensen

Ro- og kajaksport på Limfjorden