Kategoriarkiv: Nyheder

Forårsrengøring

 

Lørdag den 24. marts kl. 9-11

 ROSÆSONEN nærmer sig trods is på fjorden.

Kære gæve roere I inviteres til en lettere ’forårsrengøring og oprydning’ i klubhuset. Servering vil være en kop kaffe og boller.

Med bedste roerhilsener

husudvalget

 

Standerhejsning

 

 

Kalenderen siger FORÅR – vejret siger VINTER

men alt andet lige, så skal vi holde

STANDERHEJSNING

I ROKLUBBEN

Lørdag den 7. april 2018

Alle er velkommen

Kl. 10.00   Standeren hejses på sædvanlig vis med en sang og en skål for Roklubben og den kommende ro-sæson. Derefter kaffe/the/cacao m.m.

OG sæsonens første ro-tur.

Kl. 13.00    Frokost og hyggeligt samvær for Roklubbens medlemmer.

Pris for frokost kr. 125,- inkl. 1 øl/vand, kaffe og kage

Bindende tilmelding til frokost

senest lørdag den 31. marts 2018

 På opslag i klubhuset eller pr.

tlf/sms til Inger 2252 3050 / Anne Marie 2362 0841 eller til Kurt 2960 0477

vinterroningsret i kajak

 

Vinterroningsret i kajak

Skriftlig ansøgning til vinterroning i kajak lægges i lommen til kajakudvalget senest d. 15/10, hænger på opslagstavlen.

Kajakudvalget opfordrer alle til (for egen sikkerhed) at finde en makker og genopfriske makkerhjælp og selvredning, inden vinterroning, eller kontakt Claus eller Kaj og de vil stå til rådighed som makker.

Gode råd:

 • Medbring mobiltelefon i vandtæt indpakning
 • Ro aldrig i bomuldstøj, det bliver tungt og man kan ikke svømme i det
 • Vælg en båd du ror sikkert i
 • Medbring tørt tøj, kan udelades ved brug af tørdragt
 • Varm lag-på-lag super undertøj eller våddragt
 • Neopren sokker/sko, ro-luffer, vindtæt rojakke
 • Hue som isolerer og bliver på ved evt. kæntring
 • Brug spraydækken
 • Ro flere sammen
 • Ro ikke i tåge, Ro ikke i is
 • Ro ikke ved kyststrækning hvor der er is imellem dig og kysten
 • Aftal med dine rokammerater hvorledes i vil udføre makkerhjælp hvis uheld er ude
 • Hvis du er uheldig at kæntre så prøv højest én gang at komme op i kajakken og hvis det mislykkes så svøm ind til land, eller svøm ind med det samme og hent kajakken senere. Overlevelsestiden i 0 grader koldt vand er kun få minutter, i almindelig påklædning. Det kan være den rette påklædning der ’’giver’’ dig tiden til at svømme i land.
 • Tænk dig om og brug din fornuft
 • Er du i tvivl, så bliv på land

 

 

Venlig Hilsen

Kajakudvalget

 

Vinterroningsret i inrigger

Ønske om
Vinter ronings ret
2017 til april 2018

Inrigger udvalget vil se på din ansøgning.
Du skal være mobil til at komme af og i båden.
Du skal have aflagt svømmeprøve på 300 m.
Sikkerhed: svarende til gældende vinter ronings reglement.
Ansøgning til:
Rochef: Jytte Zacho senest d. 15/10 2017
sms: 28747243
mail: jyttezacho@hotmail.dk

Tolo 2019

 

TOLO 2019

 

I samarbejde med Skive Roklub arrangeres en ferie/oplevelsesrotur

på øen Pelopponnes i Grækenland

                                      

                                   28 april til 4 maj 2019   (årstallet er korrekt)

 

Vi har reserveret 7 2-årers inriggere og 4 kajakker.

 

Deltagerantal fra klubben her vil være omkring 15. Derudover er ægtefæller MEGET velkomne.  Der må påregnes en enkelt landdag.

 

Prisen for ophold, morgenmad og aftensmad på Hotel Romvi er pr dag 25 Euro. Transfer Athen/Tolo og retur ca. 22 Euro. Pris på flybillet ??

 

Man skal være medlem af Tolo Roklub. Pris 250 kr for aktive og 100 kr for passive.

 

Depositum for bådleje er betalt, så ved tilmelding betales 250 kr til undertegnede

                                           Mobile Pay  21 76 36 02

 

Tilmelding efter ’først til mølleprincip’

 

Med roerhilsen

Conny

Sommer på Østerstrand

                                       Sol og sommer over Østerstrand

Onsdags folket har hygge dag. 3 inrigger,
3 edon både og 4 kajakker på vandet.
Super hyggeligt i helt fladt vand.
Slutter dagen af med kaffe boller og kage
og selvfølgelig en lille en, Jørgen Nikolaisen
havde fødselsdag, tillykke til vores gode
kaffe mand.

 

 

Nordea-fonden challenge i Thisted

 

Mandag d. 21. august inviterede Thisted Ro- og Kajakklub til Nordea-fonden Challenge for de jyske ungdomsroere

Naboklubberne Nykøbing Mors og Vestervig troppede op med deres ungdomsroere, så der i alt var 27 unge, der var helt klar på udfordringer og sjov på vandet.

Vi mødtes kl.18 og delte t-shirts osv. ud. Holdene blev inddelt med deltagere fra alle tre klubber.

Vi er tre klubber, hvor der både ros i robåde og kajakker, og nu for vores vedkommende, har vi også SUP som tilbud. Alle tre typer var repræsenteret ved posterne.

6 af posterne var fordelt langs stranden ved klubben, det så rigtig flot ud. Holdene havde et kvarter ved hver post. De fleste poster var stafetter af forskellig art, hvor samarbejde betød rigtig meget for at kunne gennemføre.

De unge kommer med forskellige baggrunde. De tre fra Vestervig er super sculler roere, men mange af ungdomsroerne fra de tre klubber kan ro både robåd og kajak og andre ror mest kajak.

Det var nogle fantastisk friske og søde unge mennesker, som hjælp hinanden igennem opgaverne. Det var virkelige en stor fornøjelse at se på. Der blev grinet sammen og alle skulle prøve det hele. Kanon at se, der blev kæmpet med Edon bådene. Også vores toer coastal båd var super til at øve samarbejde i, for dem som ikke ror outrigger.

Efter 1 1/2 time på og i vandet var det badetid, og et stort flot kage-, frugt- og varm kakao-bord plus præmieoverrækkelse ventede dem. Opholdsstuen var helt fuld af glade unge, forældre, og trænerne. Helt igennem en fantastisk aften, med stor hjælp fra Nykøbing Mors og Vestervigs trænere og forældre.

 

 

 
Det er helt sikkert noget vi vil gøre igen!
Anne Marie, Thisted Ro-og kajakklub Der bliver dystet i forskellige dicipliner.


Holdene skulle samarbejde for at klare de forskellige udfordringer
Edon bådene er gode at lege i

Rotider

Hver tirsdag og torsdag er der roning kl. 18.30
man møder op i klubben, så tidlig at der kan sættes bådhold,
og både gøres klar, så de kan sættes i vandet kl. 18.30.

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Roklubben d. 31. januar 2017

Aftenen begyndte kl. 18 med en lækker middag, og halvvejs i programmet blev der serveret lækre lagkager til kaffen. – Stor glæde og beundring for de dygtige damer!

 1. Steen Grymer blev valgt som dirigent, Gertrud Riis som referent
 2. Formandens beretning:
  Formanden kunne berette om de mange aktiviteter der har været i 2016. At der er roet 18.829km i alt, og 3.844km i romaskinerne. Der har været Limfjords Challenge, kurser i kajak og inrigger. Klubben har arbejdet med 7. klasserne og hjulpet ved Kulturdagene. Det sidste gav et pænt tilskud. Sct. Hans aften, svømning i Jesperhus. Fællesspisning, klargøring af både, rengøring osv.
  Medlemstallet er 80 aktive, heraf 13 fra badeforeningen.
  Søsportscenteret, som klubben har ventet på i snart 10 år, er endnu ikke afklaret. Det er en proces, der har slidt på foreningen og dens medlemmer. Derfor er det vigtigt snart at få en afklaring, så klubben kan komme videre. – Måske kunne man overveje et alternativ? Hvad er fordele og ulemper ved de to modeller: et Søsportscenter til 8-10 mio. og et renoveret klubhus til 1 mio.?
  Klubben er flyttet fra Jyske Bank til Spar Nord for at spare penge på negativ rente.
  Men økonomien har været fin i 2016.
  Held og lykke til en ny bestyrelse.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Forelæggelse af regnskabet ved kasserer Ole Laulund:
  Ole var tilfreds med økonomien, men advarer stadigvæk om, at vi kan få problemer i det kommende år, hvor cykelklubben ikke længere betaler og salg af effekter ikke fortsætter. Måske skal vi søge flere sponsorer.
  Et medlem af klubben ønskede, at opstillingen af regnskabet fremover kan indeholde årets tal, men også forrige års tal, så man har et sammenligningsgrundlag.
  Regnskabet godkendt.
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  Kontingentet uændret.
 5. indkomne forslag. – Ingen
 6. Valg af formand: Arne Dalgaard blev valgt med stor taknemmelighed!
 7. Valg til den øvrige bestyrelse:
  Jytte Kristensen og Kaj Aage blev valgt med stor applaus!
 8. Valg af revisor:
  Ida og Ole
 9. Valg til permanente udvalg:
  Inriggerudvalg: Jytte Z., Conny W., Steen Andersen og Arne Rosgaard
  Kajakudvalg: Michael Hedegaard, Kenneth Larsen, Brian Bang og Kaj Åge Kristensen

  Underudvalg/arbejdsgrupper:
  Ungdomsudvalg: sættes på pause
  Gæstekontakt og udlejning: Arne Rosgaard
  Husudvalg udvendigt: Finn Zacho, Martin Sørensen, Kaj Åge Kristensen og Jytte Kristensen
  Husudvalg indvendigt: Conny Winther og Ida Kjeldgaard
  Motionsrums udvalg: Ida Kjeldgaard og Hanne Berg
  Kasserer: Jytte Kristensen
  Webmaster: Jytte Kristensen
  Festudvalg: Inger Rolighed og Kurt Thinggaard

 10. Eventuelt:

Niels Hummelshøj gav en orientering om et evt. kommende Søsportscenter. Udvalget er kommet til det punkt, hvor man skal søge penge hjem fra evt. fonde. 5 mio. skal skaffes hurtigst muligt. Ellers ikke meget nyt i forhold til det vi tidligere har hørt. – Der var forslag om at et medlem af bestyrelsen som hidtil, skulle sidde i samme arbejdsgruppe som Niels for hele tiden at være opdateret.
Da dette punkt giver anledning til forskellige ønsker i klubben, er det væsentligt, at alle respekterer de synspunkter vi hver især må have. – Som også formanden i sin beretning beskrev. Men tak til Niels for det store arbejde.
Uddeling af pokaler:
Damepokalen gik til Jytte Zacho med flest roede km
Herrepokalen gik til Michael Hedegaard
Juniorpokalen til Simon
Milepælen til Conny Winther
Aktiv Pokalen til Ole Laulund

Uddeling af bluser for roede 500, 1000 eller 2000km.

Generalforsamlingen sluttede med god stemning.