Ergometertræning

Ergometertræning er en rigtig god måde at få sig rørt på. Træningen aktiverer ca. 85% af vore muskelgrupper, og er velegnet for alle, uanset fysisk form og handicap. Mange oplever en bedring  i den fysiske tilstand, allerede efter få ganges træning, ligesom det mentale velvære også bedres. En anden vigtig ting er det sociale samvær. Det at være fælles om noget. Også ‘tredie halvleg’ efter træningen betyder meget for deltagerne. Den enkeltes behov tilgodeses og tilpasses, så træningen bliver mest effektfuld.

I vintersæsonen bliver klubbens ergometre brugt flittigt. På vores klubaftener har vi hold med cirkeltræning, hvor vi skifter mellem ergometertræning og almindelig styrketræning.

Ro- og kajaksport på Limfjorden