Hus-udvalget

Husudvalget har ansvaret for :

–          Vedligeholdelse af Tag, mur, vinduer

–          Vedligeholdelse af belysning

–          Aflæsning af EL og VAND

–          Kontrol + bestilling af olie

–          Arrangere 2 årlige arbejdsdage – hvor huset ude og inde bliver vedligeholdt/rengjort af medlemmerne

–          Isætning af bro – inden Standerstrygning

–          Optagning af bro efter Standerstrygning

–          Indkøb af rengøringsmidler

–          Indkøb af toiletpapir mv.

Økonomi

Udfra roklubbens samlede budget tildeles udvalget hvert år et beløb, som udvalget frit kan disponere over indenfor rammerne af ovenstående ansvarsområder. Ønskes midler til større vedligeholdelsesopgaver, nyanskaffelser mv. kan der ansøges om midler hertil af bestyrelsen.

Udvalget er pligtig til at føre regnskab over de anvendte midler. Ultimo hvert år udarbejdes budget for det kommende år, hvilket danner basis for bestyrelsens tildeling af midler til udvalgene.

Udvalget består af Conny Winther, Ida Kjeldgaard, Lone Jensen (inde). Finn Zacho, Martin Sørensen.(ude)

Skriv et svar

Ro- og kajaksport på Limfjorden