Referat af kajakudvalgsmøde den 8. januar 2013

Udvalgsmedlemmer: Niels H, Kenneth, Michael og Peter.
Afbud: Niels
Fremmøde: Michael og Peter.

1/ Evaluering af året 2012. Instruktion, nye roere, gør vi det godt nok?

Generel tilfredshed fra nye kajakroere, det vil være ønskeligt at voksne og ungdom ikke er samme aften.

Det tydeliggøres i annonce om det er voksen- eller ungdom-kursus samt at der kun er én kontaktperson.

Weekendkursus forsættes.

2/ Materiel.

I 2013 kommer vi til at mangle materiel hvis roerne fra 2012 fortsætter, hvilket vi håber. Der tages kontakt til roere fra 2012-kurserne for at lave en genopfriskningsdag.

Der mangler vedligeholdelse på alle kajakker.

3/ Kajakkursus 2013.

Der vil blive afholdt kajakkursus 25 – 26. maj efter samme koncept som sidste år. Holdstørrelse afhænger af materiel og etablerede roeres fremmøde. Peter undersøger om vi stadig kan råde over ungdomsskolens kajakker.

4/ Kajakreglement.

Under automatisk bevarelse af langtursret ønskes ordet ” gennemført” ændret til ”deltaget i”

5/ Eventuelt.

Flere medlemmer til udvalget.

Hvilke kompetencer har / kan / skal udvalget have?

Ungdomshold (instruktører)

Det erfares at bestyrelsen har noget i støbeskeen med hensyn til udvalg.

Kaj har delvis givet tilsagn om at være instruktør for ungdomshold, det skal dog ikke være på samme aftner som voksenroning og der kræves minimum 2 voksne mere.

6/ Næste mødedato. Tirsdag d. 5/3/2013 kl.18,30

Alle er velkommen til at bidrage med input / forslag / problemstillinger, ris og ros til udvalget.

Tilbage til kajakudvalgets side

Skriv et svar

Ro- og kajaksport på Limfjorden