Inrigger-udvalget

Inriggerudvalget har til opgave i samarbejde med styrmænd og instruktører at udvikle og styre inriggerroning i henhold til klubbens reglement.

At medvirke til modtagelse/uddannelse af nye roere, således at de hurtigst muligt integreres i klubben.

Rochefen frigiver nye roere i henhold til roklubbens reglement og DFfR’s regler.

Økonomi

Udfra roklubbens samlede budget tildeles udvalget hvert år et beløb, som udvalget frit kan disponere over indenfor rammerne af ovenstående ansvarsområder. Ønskes større midler end tildelt kan der ansøges herom hos bestyrelsen.

Udvalget er pligtig til at føre regnskab over de anvendte midler. Ultimo hvert år udarbejdes budget for det kommende år, hvilket danner basis for bestyrelsens tildeling af midler til udvalgene.

Udvalgsmedlemmer:  Jytte Zacho og Conny Winther, Arne Rosgaard og Steen Andersen. Jytte er den ansvarlige for udvalget.

Prioriteter

Der tilstræbes et bredt samarbejde med de øvrige udvalg.

På sigt vil det være hensigtsmæssigt, at så mange af medlemmerne om muligt uddannes, så de kan bestride flere bådtyper inkl. kajak. Med tiden vil der forhåbentlig blive behov for flere instruktører, ligesom der løbende må uddannes korttursstyrmænd.

Ro- og kajaksport på Limfjorden