Alle indlæg af admin

Fur Rundt

Vi ror lørdag d.1/8-2020, en tur rundt om Fur.
Der vil være mulighed for at starte fra NMR (ca. 42 km.)
eller fra Branden (ca. 25 km.) Tidspunkt for afgang, samt
tidspunkt for at pakke trailer med Kajakker, aftales torsdag
aften i roklubben.
Kan du ikke komme torsdag, kan der tilmeldes til:
Jytte Z. 28747243
Claus P. 22437400
Ps.
Hvis du er i tvivl om du kan klare turen, så start med 15. km.
torsdag aften.

Ro hilsen
Claus

Kajak kursus

HAVKAJAK
Der vil blive afholdt havkajak begynder kursus
d.15-16 august 2020, fra kl 8.30- ca16.00.
Der vil være informationsmøde
d. 5. august kl 19.00, hvor der vil blive orienteret om kursets forløb, fornuftig påklædning, forplejning, kajakker, lokaler, samt præsentation af Simon og Jan, som står for undervisningen.
Kursus gebyr vil være 1100,00Kr, som inkluderer medlemskab af Nykøbing Mors Roklub, indtil 1.april 2021, samt forplejning under kurset.
Sidste tilmelding vil være på info mødet, d. 5. august.
Tilmelding /information, på
mob: 22437400, som besvares af
Claus Priess Sørensen

Kajakdåb

Kajakdåb så fik vi døbt de 2 nye kajakker
som er sponsoreret af
Inger og Asger Mathiassen Fond

 

 

 

Flot bord med champagne,
kransekage og hjemmebag.

 

 

Klargøring af både

. Vi starter båd pudsning (Lørdag 01.02 kl. 9.30 )
. Det ville være rart hvis mange deltage/ ungdomsroer , Kajak roer, og inrigger samt landfolket.
. Kunne vi hjælpe hinanden på kryds af kategorier, vil det give større fællesskab og interesse for vækst i for vores klub.
. Ses vi på lørdag???

Roer hilsen 
Jytte Z

Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag d. 28. januar
kl. 19.00 i Nykøbing Mors Roklub

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand, jfr.§ 14  Ikke på valg.
7. Valg af den øvrige bestyrelse, jfr. § 14
på valg: Arne Rosgaard (modtager ikke genvalg)
Inger Rolighed (modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisor
9. Valg af permanente udvalg (inrigger og kajak udvalg)
10. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,
skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen,
og disse forslag optages i dagsordenen.

Regnskab følger senere

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen
Nykøbing Mors Roklub

svømning

Mandag 21. oktober starter svømning vi har svømmehallen fra kl. 19.30 til kl. 20.30.

Som noget nyt har vi også svømmehallen tirsdag eftermiddag kl. 15.00 til kl. 16.00 første gang tirsdag d. 22. oktober.

Alle er velkommen ungdomsroer betaler et engangsbeløb på 100 kr.
som dækker indtil jul, senior gir 20 kr. pr. gang.

 

Ændring af rotider

Da det bliver meget tidlig mørk, ændrer vi trænings tider
fra og med tirsdag den 8. oktober ændres rotiderne fra kl. 18.00 til kl. 17.30 .
Det vil sige at man er klar til at komme på vandet kl. 17.30,
inrigger roer som først kommer lige til kl. 17.30 må gerne give besked om at de kommer, så der kan stilles bådhold.

Rengøringsplan uge 17 til 35

rengøring

 

uge

Køkken/stue Entre/toilet Herreomkl. Motionsrum
 

17

Ida Conny W Finn Z Jytte Z
18

 

Line Peter A Peter A Michael
 

19

Ingeborg Lisbeth Kurt frivillig
 

20

Anne Ditte Henning  
 

21

Anne Marie Lone Claus  
 

22

Bente K Conny K Steen G frivillig
 

23

Conny W Ida Finn S  
 

24

Kirsten Marie Ivan  
 

25

Lise Conny W Jan frivillig
 

26

Line Peter A Simon  
27

 

Bente F Anne Marie Steen A  
 

28

Leni Gertrud Martin frivillig
 

29

Anne Ditte Henning  
 

30

Ida Conny W Finn S  
31

 

Conny K   Ivan frivillig
 

32

Jytte Z Bente K Finn Z  
33

 

Conny W Ida Jan  
 

34

Leni Gertrud Martin  
 

35

Hanne N Lise Simon frivillig

Havkajak kursus

Der vil blive afholdt havkajak begynder kursus d. 11-12 maj, med start begge dage kl. 8.0 til ca. 16.00
Onsdag d. 24 april kl. 19.00 er der orienteringsmøde, hvor vi oplyser om de praktiske forhold, angående påklædning, mad, pris, osv. i
Nykøbing Mors Roklub.
Har du interesse i tilbudet, er der mulighed for en lille lektion i
vand tilvænning i kajak, i Jesperhus Badeland, mandag d. 18 og 26.marts, kl. 19.30-20.30. Pris 20 kr. bare mød op hvis du har lyst.
Tilmelding til kurset, eller hvis du har spørgsmål, kan foregå til:
Claus Priess Sørensen: Mobil 22 43 74 00