Bestyrelse mv.

Formand
Arne Dalgaard
tlf. 51701325
mail: dalgaard.arne@gmail.com

Næstformand
Kaj Åge Ry Kristensen
tlf. 40122947
mail: kajaagery@gmail.com

Sekretær
Inger Rolighed
tlf. 22523050
mail: rolighed@post.tele.dk

Kasserer
Jytte Kristensen
tlf. 29670289
mail: jyttesauer@gmail.com

Menigt medlem
Arne Rosgaard
tlf. 22824297
mail: arne@rosgaard.net

Ro- og kajaksport på Limfjorden