Kajak-reglement

Nærværende reglement gælder for kajakroning i Nykøbing Mors Roklub (NMR) indtil kajakudvalget vedtager et andet.

Overordnet gælder søfartsreglerne og DKFs sikkerhedsbestemmelser for alle roere.

Reglementet gælder både for roning i klubbens kajakker og roning i medlemmernes egne kajakker, når roning foregår fra klubbens område. Formålet med nedenstående er at tilpasse DKF’s sikkerhedsbestemmelser til lokale forhold og gælder, når medlemmer ’er på vandet’.

Det er udvalgets ret at give dispensation til medlemmer ud fra udvalgets vurdering.

Farvand

 1. Dagligt rofarvand strækker sig fra roklubben mod nord til badebroen ved Dråby Vig samt mod syd til Sallingsundbroen. For ture udover dagligt rofarvand gælder langtursregulativet.
 2. For roning i perioden mellem standerstrygning og standerhejsning gælder vinterroningsregulativet.
 3. Aldrig længere fra land end forsvarligt – uanset hvor du roer.

Ansvar

 1. Man er som medlem af NMR til enhver tid ansvarlig for egen sikkerhed. Den enkelte kajakroer skal således altid vurdere sin egen sikkerhed under hensynstagen til egne evner og erfaring, vejr, vind, påklædning, kajak og udstyr – dette under begrebet ”ro efter evne”.
 2. Alle medlemmer skal oplyses om søfartsreglerne og DKF’s sikkerhedsbestemmelser.
 3. Alle medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak.
 4. Ethvert medlem er forpligtet til at oplyse, om man har en sygdom der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, og det tilrådes at man spørger egen læge, om det er forsvarligt at ro kajak. Derefter er det medlemmets egen beslutning, om man ønsker at ro.
 5. For unge medlemmer under 18 år sker det på forældrenes ansvar.

Svømning

 1. Alle aktive medlemmer skal være i stand til at svømme mindst 600 meter. Svømmeprøve skal aflægges årligt og kan aflægges i svømmehal.

Svømme- eller redningsvest

 1. Alle kajakroer skal til enhver tid medbringe en typegodkendt (CE-mærket) svømme- eller redningsvest.
 2. I vinterperioden er det obligatorisk for alle at være iført svømme-/redningsvest.

Materiel

 1. Alle kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af kajakudvalget og være mærket med klubbens navn og kontaktoplysninger således, at materiellet til enhver tid kan identificeres.
 2. Private kajakker skal som minimum være mærket med ejers navn og kontaktoplysninger.
 3. Lån af klubbens materiel til ture/ferier, hvor man ikke roer ud fra roklubben, skal ansøges og godkendes af et kajakudvalgsmedlem.

Begynderret (makker-frigivet)

 1. Man må ro i dagligt rofarvand i følgeskab med mindst én makker-frigivet roer.
 2. Man skal altid bære svømme-/redningsvest.

Frigivelse (egen-frigivet)

 1. Kravene til frigivelse svarer til EPP2-niveau og roeren skal hvert år inden 1/10 have aflagt selvredning samt makkerredning. Udførelse dokumenteres af de 2 roere.
 2. Medlemmer, der har erhvervet EPP2 eller tilsvarende frigivelse fra anden klub eller kursus-udbyder skal:
  I : have kendskab til NMRs sikkerhedsregler.
  II: have roet en tur på mindst 10 km sammen med en af klubbens instruktører før frigivelse kan finde sted.
 3. Det er en aktiv instruktør/medlem af kajakudvalget, der frigiver den enkelte roer.
 4. Kajakudvalget kan fratage den enkelte roer retten igen ved skriftligt begrundelse.
 5. Som frigivet roer må du ro alene inden for dagligt rofarvand.
 6. Roere som ønsker mulighed for at ro på langtur/krydse fjorden,
  skal hvert år inden 1/10 have aflagt selvredning samt makkerredning. Hvis ikke må man kun ro kystnært og ikke lave kryds.
 7. Se særlige regler for ungdomsroere.

Langtursregulativ (roning udover dagligt farvand)

 1. For at ro uden for dagligt rofarvand kræves tilladelse fra kajakudvalget. Kajakudvalget kan efter ansøgning give tilladelse hertil enten tidsubestemt eller for enkeltture.
 2. Ved arrangerede klubture, skal der altid udnævnes en turansvarlig, der har tilstrækkelige færdigheder for kajakroning og turplanlægning på et niveau der sikrer, at turen kan gennemføres forsvarligt. Turlederens anvisninger gælder for alle deltagere.

Vinterroningsregulativ

 1. Retten til vinterroning er tilstede når man er frigivet.
  Der skal medbringes en mobiltelefon af mindst en roer.

Ungdomsroere (under 18. år)

 1. Ungdomsroere følger som udgangspunkt samme regler som voksne roere, dog med undtagelse af:
  I : Ungdomsroere skal altid bære svømme-/redningsvest.
  II : Ungdomsroere under 16 år skal altid ro med voksen frigivet roer.

Ændring og godkendelse

 1. Kajakreglementet udarbejdes af kajakudvalget og skal være godkendt af bestyrelsen inden det træder i kraft.

Kajakudvalget

Godkendt af kajakudvalget d. 14-03-2018
Godkendt af bestyrelsen d. 23-04-2018

Download reglementet her >>>

Download erklæring vedr. svømmeprøve her >>>

Download erklæring for ungdomsroere (under 18 år) vedr. svømmeprøve her >>>

 

Frigivelsesprøven består af følgende elementer:

 • Ud- og indstigning af kajak fra land og fra bro
 • 200 m fremadroning
 • 50 m hurtig roning med præcision mod et mål
 • 25 m baglænsroning mod et punkt
 • Stoptag
 • 360 grader rotation på stedet
 • Kantning
 • Roning i 8 tal
 • Sideforflytning med træktag
 • Brug af bagror styretag gennem en snæver åbning
 • Telemarksving
 • Makkerredning
 • Selvredning (evt. med paddlefloat)
 • Svømme 50 m med kajakken.

Frigivelsesprøven kan kun aflægges i følge aftale med kajakudvalget.

Ro- og kajaksport på Limfjorden