Roklubbens Venner

Hvem og hvad er Roklubbens Venner? Det har flere af roklubbens medlemmer ofte spurgt til.

For godt 50 år siden tog 2 ildsjæle fra Roklubben initiativ til at stifte en forening med det formål at støtte Nykøbing Mors Roklub, og at styrke sammenholdet mellem klubbens ældre medlemmer, således at deres interesse for Roklubben bevares.

Pt. har foreningen ca. 60 medlemmer fordelt over det ganske land, med andre ord selv efter at være rejst fra byen, har mange bibeholdt interessen for Klubben.

For at kunne optages som medlem af foreningen skal vedkommende være fyldt 25 år og have været aktivt medlem af en Roklub. Undtagelsesvis kan andre optages, når bestyrelsen finder det formålstjenlig.

Optagelse i foreningen sker ved ballotering. Dette for nogle fremmed ord dækker over at man ikke selv kan melde sig ind, men skal anbefales af et eller flere medlemmer.

Denne regel er måske indirekte skyld i at der pt. ikke er kvinder med i foreningen, selv om Roklubbens Venners vedtægter ikke direkte forhindrer det.

Årskontingentet er efter behag, dog har bestyrelsen fastsat et minimumsbeløb på 50 kr.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 4 vælges på generalforsamlingen. Det 5. medlem er altid formanden for Nykøbing Mors Roklub.

Vennerne afholder én årlig generalforsamling med gule ærter, samt et lotteri.

Ellers har der gennem tiderne været flere pudsige tiltag. F.eks. fugleskydning og sommerfest med damer !!

Roklubbens Venner har i øvrigt gennem tiderne ydet væsentlige bidrag til Roklubben i form af robåde, møbler og andet.

Ro- og kajaksport på Limfjorden