Udvalg

Personer markeret med denne farve er kontaktperson for udvalget.

Gæstekontakt:
Arne Rosgaard . Telefon 22 82 42 97
Gæstekontakt.
Mail: arne@Rosgaard.net

Husudvalg:
Conny Winther, Ida Kjeldgaard, Finn Zacho og Martin Sørensen
Tilsyn og daglig vedligehold af klubhus.

Inriggerudvalg:
Jytte Zacho, Conny Winther, Steen Andersen, Arne Rosgård
Forestår uddannelse og frigivelse af nye roere, samt udsteder tilladelser til langture samt vinterroning.
Mail: jyttezacho@hotmail.dk

Kajakudvalg
Claus Priess Sørensen, Bente Kristensen og Kaj Åge Kristensen.
Forestår uddannelse og frigivelse af nye kajakroere, samt udsteder tilladelser til langture samt vinterroning.
Mail: ducbat@hotmail.com (Claus Priess Sørensen)

Ungdomsudvalg:
Jytte Zacho, Peter Appel og Kaj Åge Ry Kristensen

Motionsrumsudvalg:
Ida Kjeldgaard og Hanne Berg
Tilsyn og daglig vedligehold af motionsredskaber, samt koordinering af træningstider.
Mail:

Festudvalg:
Inger Rolighed, Anne Marie Kristensen, Kurt Thingaard
Sørger for at vi husker at have det sjovt.
Mail: rolighed@post.tele.dk

Ro- og kajaksport på Limfjorden