Udvalg

Personer markeret med denne farve er kontaktperson for udvalget.

Gæstekontakt:
Anne Marie Kristensen . Telefon 23620841

Mail: Mail@barly.dk

Husudvalg:
Conny Winther, Ida Kjeldgaard, Lone Jensen og Finn Zacho
Tilsyn og daglig vedligehold af klubhus.

Inriggerudvalg:
Jytte Zacho, Conny Winther, Steen Andersen,
Forestår uddannelse og frigivelse af nye roere, samt udsteder tilladelser til langture samt vinterroning.
Mail: jyttezacho@hotmail.dk

Kajakudvalg
Simon Kusk Andersen, Jonas Riis Sørensen
Forestår uddannelse og frigivelse af nye kajakroere, samt udsteder tilladelser til langture samt vinterroning.

Ungdomsudvalg:
Jonas Riis Sørensen og Simon Kusk Andersen

Motionsrumsudvalg:
Jytte og Finn Zacho
Tilsyn og daglig vedligehold af motionsredskaber, samt koordinering af træningstider.

Festudvalg:
Inger Rolighed, Ida Kjeldgaard og Steen Grymer
Sørger for at vi husker at have det sjovt.
Mail: rolighed@post.tele.dk

Byggeudvalg:
Finn Zacho, Hans Jørgen Majgaard og Stefan Lynggaard.

Sponsorater:
Steen Andersen og Martin Sørensen

Ro- og kajaksport på Limfjorden