Ungdomsreglement

Ungdomsreglement for inrigger og kajak

Bemærk ungdomsroere frigives ikke som voksne, men deltager i den ugentlige træning.

Der kan dog søges om frigivelse til roning udenfor den ugentlige træning jævnfør nedenstående reglement.

Nærværende ungdomsreglement gælder for alle medlemmer under 18 år, der roer inrigger eller kajak, indtil ungdomsinstruktørerne og bestyrelsen vedtager et andet.

Generelt gælder det:

 • Børn/unge kan optages som medlem fra de er 12 år gammel
 • Medlemmer under 18 år skal kunne svømme 600 meter. Prøven skal tages hvert år inden sæsonstart under opsyn af ungdomsinstruktør. Børn under 13 år dog kun 350 meter.
  Hvis den unge starter efter sæsonstart skal den unge og forældre/værge afgive erklæring om, at barnet kan svømme hhv. 350 eller 600 meter.
 • Forældre/værge skal afgive skriftlig erklæring om at barnet/den unge er sund og rask og ikke lider af sygdomme der kan hindre forsvarlig roning
 • Medlemmers børn kommer IKKE forrest på en eventuel venteliste
 • Ungdomsroere må ikke indtage alkohol i forbindelse med Nykøbing Mors Roklubs arrangementer
 • Dagligt rofarvand strækker sig langs Mors’ kyst fra badebroen i starten af Dråbyvig i nord til Sallingsundbroen i syd.

Frigivelse af ungdomsroere

Med frigivelse af ungdomsroere menes der:

 • Roning udenfor ungdomsholdet
 • Alle medlemmer under 18 år frigives for en sæson ad gangen; det vil sige der skal søges om det hvert år
 • Ansøgning om frigivelse skal ske skriftligt af barnets/den unges forældre/værge
 • Man søger om frigivelse i hver bådtype; det vil sige at hvis man ønsker frigivelse i både inrigger og kajak skal der søges to gange

Frigivelse til inrigger-roning

Det er ungdomsinstruktører (evt. i samråd med rochefen) der frigiver den enkelte roer.

De samme personer kan fratage den enkelte roer retten, skriftlig begrundet.

Med frigivelse af ungdomsroer til inriggerroning menes der:

 • At ungdomsroeren kan ro med medlemmer over 18 år, der ikke er tilknyttet ungdomsholdet, såfremt de pågældende medlemmer over 18 år er frigivet til inrigger-roning

Krav som skal opfyldes:

 • Ungdomsroeren skal altid bære svømmevest
 • Skal min. være 2. års roer
 • Ungdomsroeren skal kunne indtage enhver plads i båden

Frigivelse til kajakroning:

Det er ungdomsinstruktører (evt. i samråd med kajakchefen) der frigiver den enkelte roer.

De samme personer kan fratage den enkelte roer retten, skriftlig begrundet.

Med frigivelse af ungdomsroer til kajakroning menes der:

 • At ungdomsroeren kan ro med medlemmer over 18 år, der ikke er tilknyttet ungdomsholdet, såfremt de pågældende medlemmer over 18 år er frigivet og indenfor det seneste år overfor kajakudvalget har aflagt prøve i makkehjælp og selvredning
 • Hver voksenroer må højest have ansvaret for 2 børn/unge, for instruktører dog 5
 • Ungdomsroere må ikke ro alene
 • Roning udenfor dagligt rofarvand kan kun ske i henhold til kajakreglementet.

Krav som skal opfyldes:

 • Ungdomsroeren skal altid bære svømmevest
 • Skal kunne udføre en makkerhjælp – både som hjælperen og som den nødstedte. Udføres hvert år ved ungdomskajakinstruktør
 • Skal ved egen hjælp kunne tømme og vende kajakken og selv komme op i denne på dybt vand på fjorden. Udføres hvert år ved ungdomskajakinstruktør
 • Skal selv kunne indstille kajakken korrekt og bære den ned til vandet
 • Den voksne roer skal altid medbringe trækline og pumpe, der er placeret på kajakken så det kan nås fra cockpittet

Makkerfrigivelse til kajakroning:

Det er ungdomsinstruktører (evt. i samråd med kajakchefen) der frigiver den enkelte roer.

De samme personer kan fratage den enkelte roer retten, skriftlig begrundet.

Med makkerfrigivelse menes der:

 • At ungdomsroere kan frigives til at ro sammen 2 eller flere i dagligt rofarvand, roeren frigives til at ro med navngivende roer
 • At al roning foregår maks. ca. 100 m. fra land

Krav som skal opfyldes:

 • Ungdomsroeren skal altid bære svømmevest
 • Skal kunne udføre en makkerhjælp – både som hjælperen og som den nødstedte. Udføres hvert år ved ungdomsinstruktør.
 • Skal være min. 2. års roer
 • Skal ved egen hjælp kunne tømme og vende kajakken og selv komme op i denne på dybt vand på fjorden. Udføres hvert år ved ungdomsinstruktør.
 • Skal selv kunne indstille kajakken korrekt og bære den ned til vandet
 • Mindst to af de unge roere skal medbringe trækline og pumpe, der er placeret på kajakken så det kan nås fra cockpittet

Frigivelse til kajakroning i henhold til kajakreglementet for medlemmer over 18 år

Ungdomsroere, der er fyldt 16 år, kan søge kajakudvalget om frigivelse til kajakroning i henhold til det gældende kajakreglement for Nykøbing Mors Roklub.

Det er kajakudvalget i samråd med ungdomsinstruktørerne der frigiver den enkelte roer.

De samme personer kan fratage den enkelte roer retten, skriftlig begrundet.

 

Ungdomsinstruktører

Der gælder nedenstående regler for udnævnelse af ungdomsinstruktører.

Ungdomsinriggerinstruktør

Ungdomsinriggerinstruktører udnævnes af bestyrelsen, evt. i samråd med inriggerudvalget.

Krav som skal opfyldes:

 • Udfyldes af folk med forstand på inriggerroning…

 

Ungdomskajakinstruktører

Ungdomskajakinstruktører udnævnes af bestyrelsen, evt. i samråd med kajakudvalget.

Krav som skal opfyldes:

 • Skal være fyldt mindst 18 år
 • Skal være frigivet i henhold til kajakreglementet for voksne
 • Skal som minimum have DGI’s klubinstruktørkursus eller være IPP1-instruktør gennem DKF
 • Skal hvert år over for kajakudvalget aflægge prøve i makkerhjælp og selvredning
 • Skal ved roning med ungdomsroere altid medbringe trækline og pumpe, der er placeret på kajakken så det kan nås fra cockpittet
 • En instruktør må i forbindelse med den ugentlige træning højst have ansvaret for 5 børn/unge

 

Vedtaget af:

Bestyrelse og ungdomsudvalg

Nykøbing Mors, den 30/3 2020

Ro- og kajaksport på Limfjorden