Info fra bestyrelses møde

 

 

Fra bestyrelsesmødet d. 21. nov.

Budgettet ser fornuftigt ud.

Vedr. Søsportscentret:
Kommunen er stadig meget interesseret i projektet.
Niels undersøger økonomien og man overvejer nu strategien for fundraising.

Vedr. hjemmesiden: stor ros til Jytte, som gør et fint stykke arbejde.
Men vi skal huske at sende hende billeder og små anekdoter, samt opslag fra vores tavle.

Ændring af svømmetider i Jesperhus. Svømningen slutter i uge 51. Ingen svømning i foråret på grund af renovering af bassinet. Til gengæld svømning hele næste vinter.

Datoen for generalforsamlingen bliver d. 31. januar kl. 19.00.
Indkaldelse senest d. 17.1 via Conventus samt opslag på hjemmesiden og i Roklubben.
Forslag ønskes tilsendt bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.
Medlemmerne opfordres til at lade sig opstille til bestyrelsen.

Nogle punkter fra bestyrelsesmødet d. 12. sept.

Vedr. Søsportscentret:
På et møde mellem bestyrelserne for Roklubben, Dykkerklubben og Sejlklubben og kommunen, blev det endeligt slået fast, at Sejlklubben ikke vil deltage i en fond.
Dette betyder, at de tilbageblevne klubber skal forsøge sammen med arkitekten at finde en ny løsning. Sandsynligvis med et mindre center samt et antal (?) røde skure til materiel. Der vil blive taget kontakt til Fjordhaverne samt badeklubben Året Rundt. Foreninger, der kunne være interesserede i at være med.
Der bliver ingen endelig beslutning før der er et projekt på plads. Først da vil klubbernes medlemmer blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, for at beslutte om man vil være med.
Vandrehjemmet har købt en hjertestarter, der hænger tilgængeligt året rundt, og vi vælger at betale halvdelen. Et beløb på 2300kr.
Aktiviteter i resten af sæsonen er få:
Løvfaldsturen 24/25. sept.
Standerstrygning d. 29. okt.
Svømning i Jesperhus håber vi på kommer i gang ligesom sidste år.

 

Tirsdage og torsdage fra den 19. sept. skal roerne være klar på vandet kl. 17,30
Der er stor tak og ros til de flotte arrangementer, hvor mange har ydet en indsats: Kulturdagene og Limfjordschallenge.
Så flot!

 

Næste møde: mandag d. 10. okt. kl. 19

Skriv et svar

Ro- og kajaksport på Limfjorden