Kajakkursus

Som opstart til kurset afholdes onsdag den 23. Maj kl. 19.00 informationsmøde (varighed ca. 2 timer), hvor vi fortæller om klubben, præsenterer underviserne, lokaler og kajakker mv.

Kurset afholdes i weekenden den 26-27. maj 2018 fra kl. 9 til 17.00.

Der vil blive udleveret overordnet program for kurset og information om beklædning/fodtøj og forplejning samt klubbens kajakreglement

Der er mødepligt til informationsmødet i forhold til deltagelse på kurset.

Sidste frist for tilmelding er på informationsmødet.

Pris

Kursusgebyr kr. 1.600 betales lørdag morgen den 26. maj (ingen dankort). Gebyret dækker kurset, forplejning i weekenden, samt medlemskab af roklubben indtil 1. april 2019. Det vil således efter kurset under hensyntagen til kajakreglementet være muligt at ro i klubbens materiel og deltage i klubbens øvrige aktiviteter.

Tilmelding/information

Tilmelding sker til Claus Priess Sørensen 22437400
eller Kaj Åge Ry Kristensen 40122947

Max deltagerantal –8 personer (først til mølle)

Ro- og kajaksport på Limfjorden