Kajakkursus

Som opstart til kurset afholdes onsdag den 24. april kl. 19.00 informationsmøde (varighed ca. 2 timer), hvor vi fortæller om klubben, præsenterer underviserne, lokaler og kajakker mv.

Kurset afholdes i weekenden den 11-12. maj 2019 fra kl. 8.30 til ca.16.00.

Der vil blive udleveret overordnet program for kurset og information om beklædning/fodtøj og forplejning samt klubbens kajakreglement

Der er mødepligt til informationsmødet i forhold til deltagelse på kurset.

Sidste frist for tilmelding er på informationsmødet.

Pris

Kursusgebyr kr. 1.600 betales senest lørdag morgen den 11. maj (ingen dankort). Gebyret dækker kurset, forplejning i weekenden, samt medlemskab af roklubben indtil 1. april 2020. Det vil således efter kurset under hensyntagen til kajakreglementet være muligt at ro i klubbens materiel og deltage i klubbens øvrige aktiviteter.

Tilmelding/information

Tilmelding sker til Claus Priess Sørensen 22 43 74 00

Max deltagerantal –8 personer (først til mølle)

Ro- og kajaksport på Limfjorden