Kajakkursus

Som opstart til kurset afholdes onsdag den 10. Maj kl. 19.00 informationsmøde (varighed ca. 2 timer), hvor vi fortæller om klubben, præsenterer underviserne, lokaler og kajakker mv.

Kurset afholdes i weekenden den 20-21. maj 2017 fra kl. 9 til 17.00.

Der vil blive udleveret overordnet program for kurset og information om beklædning/fodtøj og forplejning samt klubbens kajakreglement

Der er mødepligt til informationsmødet i forhold til deltagelse på kurset.

Sidste frist for tilmelding er på informationsmødet.

Pris

Kursusgebyr kr. 1.500 betales lørdag morgen den 20. maj (ingen dankort). Gebyret dækker kurset, samt medlemskab af roklubben indtil 1. april 2018. Det vil således efter kurset under hensyntagen til kajakreglementet være muligt at ro i klubbens materiel og deltage i klubbens øvrige aktiviteter.

Tilmelding/information

Tilmelding sker til Kaj Aage Kristensen

Max deltagerantal –8 personer (først til mølle)

Ro- og kajaksport på Limfjorden