Ungdomsreglement >>>

 

Ro regulativ for ungdomsroere

Inrigger, kajak og SUP

 

Medlemsskab

 • Børn og unge kan optages fra det år de fylder 12 år
 • Medlemmer under 18 år skal inden sæsonstart aflægge en svømmeprøve på 300 m. under opsyn af en ungdomsinstruktør
  • Starter roeren midt i sæsonen skal forældrene give samtykke til at roeren kan svømme 300 m.
 • Forældrene skal afgive skriftlig erklæring om at den unge er sund og rask, og ikke lider af nogle sygdomme der kan hindre roning

 

Frigivelse af ungdomsroere

 • Det er ungdomsleder/instruktør der frigiver den enkelte roer. Den samme person kan fratage den enkelte roere retten med en skriftlig begrundelse herfor
 • Frem mod frigivelsen trænes ansvarlighed og ro- og styrefærdigheder
 • Med frigivelse af ungdomsroer til inrigger roning menes der:
  • At ungdomsroeren kan ro med medlemmer over 18 år, der ikke er tilknyttet ungdomsholdet, såfremt de pågældende er over 18 år, er frigivet til inriggerroning.

 

Krav som skal opfyldes:

 • Ungdomsroeren skal altid bære svømmevest
 • Ungdomsroeren skal kunne indtage enhver plads i båden
 • Der bruges kajakregler
 • De unge som har roet i tre år må ifølge af voksne være styrmand. Ansvaret har træner eller voksen styrmand som ligeledes kan fratage den unge retten til at styre hvis denne ikke overholder reglerne

 

Kortturs styrmandskursus for ungdomsroere

 • Kurset er under ledelse af klubbens rochef og inriggerudvalg
 • Kurset har det formål at ungdomsroerne på sigt kan få ansvaret for båd og besætning, så de når de bliver 16 år selv kan lave hold

 

Regler for ungdomsroernes roning uden roer over 18 år

 • Ungdomsroerne skal:
  • være fyldt 16 år
  • være frigivet
  • have bestået kortturs styrmandskursus
  • være godkendt af rochefen under de regler og forudsætninger som gør sig gældende
  • have forældretilladelse

 

Dagligt rofarvand for ungdomsroerne

 • Regler for inrigger og kajak er gældende

Ro- og kajaksport på Limfjorden