Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling onsdag d.26. Maj 2021
kl. 19.00 i Nykøbing Mors Roklub

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand, jfr.§ 14  Arne Dalgaard (modtager genvalg)
7. Valg af den øvrige bestyrelse, jfr. § 14
på valg: Kaj Åge Kristensen (modtager ikke genvalg)
Jytte Kristensen (modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisor
9. Valg af permanente udvalg (inrigger og kajak udvalg)
10. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,
skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen,
og disse forslag optages i dagsordenen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen
Nykøbing Mors Roklub