Generalforsamling for Roklubbens veninder

Generalforsamling og hygge i Roklubben for Roklubbens veninder

den 29.05.21 kl. 17:00

I medbringer en genstand ny som gammel. Genstanden kommer på auktionen som afholdes, når
den formelle generalforsamling er gennemført. Pengene fra auktionen tilfalder Roklubbens
veninder
Kl. 17:00 er der generalforsamling.
Dagsordenen er følgende:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Regnskab ved kasserer Anne
4. Valg: Birthe, formand er på valg og genopstiller – Anne kasser er på valg og genopostiller.
5. Eventuelt
Kontingent for medlemskab er 100,- pr. år som skal indbetales senest den 22-05-2021 på:
Reg. nr.: 7754 konto nr.: 1370027. Husk at skrive dit navn ved betaling.
Efter generalforsamlingen er der spisning med bindende tilmelding.
Menu i år er:
Tapas fra cafe Sult.
Desuden serveres kaffe/te og Anne Maries hjemmebag
Pris for menuen er 150,- som indbetales sammen med kontingentet.
Der kan købes vand, øl og vin til meget rimelige priser.
Husk kontanter til auktionen.
Vel roet Birthe, Anne, Anne Marie, Inger og Jytte