Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 29. januar
kl. 19.00 i Nykøbing Mors Roklub.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,
skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, og disse forslag optages i dagsordenen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen