Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Roklubben d. 31. januar 2017

Aftenen begyndte kl. 18 med en lækker middag, og halvvejs i programmet blev der serveret lækre lagkager til kaffen. – Stor glæde og beundring for de dygtige damer!

 1. Steen Grymer blev valgt som dirigent, Gertrud Riis som referent
 2. Formandens beretning:
  Formanden kunne berette om de mange aktiviteter der har været i 2016. At der er roet 18.829km i alt, og 3.844km i romaskinerne. Der har været Limfjords Challenge, kurser i kajak og inrigger. Klubben har arbejdet med 7. klasserne og hjulpet ved Kulturdagene. Det sidste gav et pænt tilskud. Sct. Hans aften, svømning i Jesperhus. Fællesspisning, klargøring af både, rengøring osv.
  Medlemstallet er 80 aktive, heraf 13 fra badeforeningen.
  Søsportscenteret, som klubben har ventet på i snart 10 år, er endnu ikke afklaret. Det er en proces, der har slidt på foreningen og dens medlemmer. Derfor er det vigtigt snart at få en afklaring, så klubben kan komme videre. – Måske kunne man overveje et alternativ? Hvad er fordele og ulemper ved de to modeller: et Søsportscenter til 8-10 mio. og et renoveret klubhus til 1 mio.?
  Klubben er flyttet fra Jyske Bank til Spar Nord for at spare penge på negativ rente.
  Men økonomien har været fin i 2016.
  Held og lykke til en ny bestyrelse.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Forelæggelse af regnskabet ved kasserer Ole Laulund:
  Ole var tilfreds med økonomien, men advarer stadigvæk om, at vi kan få problemer i det kommende år, hvor cykelklubben ikke længere betaler og salg af effekter ikke fortsætter. Måske skal vi søge flere sponsorer.
  Et medlem af klubben ønskede, at opstillingen af regnskabet fremover kan indeholde årets tal, men også forrige års tal, så man har et sammenligningsgrundlag.
  Regnskabet godkendt.
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  Kontingentet uændret.
 5. indkomne forslag. – Ingen
 6. Valg af formand: Arne Dalgaard blev valgt med stor taknemmelighed!
 7. Valg til den øvrige bestyrelse:
  Jytte Kristensen og Kaj Aage blev valgt med stor applaus!
 8. Valg af revisor:
  Ida og Ole
 9. Valg til permanente udvalg:
  Inriggerudvalg: Jytte Z., Conny W., Steen Andersen og Arne Rosgaard
  Kajakudvalg: Michael Hedegaard, Kenneth Larsen, Brian Bang og Kaj Åge Kristensen

  Underudvalg/arbejdsgrupper:
  Ungdomsudvalg: sættes på pause
  Gæstekontakt og udlejning: Arne Rosgaard
  Husudvalg udvendigt: Finn Zacho, Martin Sørensen, Kaj Åge Kristensen og Jytte Kristensen
  Husudvalg indvendigt: Conny Winther og Ida Kjeldgaard
  Motionsrums udvalg: Ida Kjeldgaard og Hanne Berg
  Kasserer: Jytte Kristensen
  Webmaster: Jytte Kristensen
  Festudvalg: Inger Rolighed og Kurt Thinggaard

 10. Eventuelt:

Niels Hummelshøj gav en orientering om et evt. kommende Søsportscenter. Udvalget er kommet til det punkt, hvor man skal søge penge hjem fra evt. fonde. 5 mio. skal skaffes hurtigst muligt. Ellers ikke meget nyt i forhold til det vi tidligere har hørt. – Der var forslag om at et medlem af bestyrelsen som hidtil, skulle sidde i samme arbejdsgruppe som Niels for hele tiden at være opdateret.
Da dette punkt giver anledning til forskellige ønsker i klubben, er det væsentligt, at alle respekterer de synspunkter vi hver især må have. – Som også formanden i sin beretning beskrev. Men tak til Niels for det store arbejde.
Uddeling af pokaler:
Damepokalen gik til Jytte Zacho med flest roede km
Herrepokalen gik til Michael Hedegaard
Juniorpokalen til Simon
Milepælen til Conny Winther
Aktiv Pokalen til Ole Laulund

Uddeling af bluser for roede 500, 1000 eller 2000km.

Generalforsamlingen sluttede med god stemning.